Menighedsrådsmøder

Denne hjemmeside, hvortil der er fri adgang for alle sognets borgere og andre interesserede tjener til at øge offentligheden omkring menighedsrådets arbejde. Her kan alle - menighedsrådsmedlemmer, personale og borgere, læse dagsordener, bilag og referater fra menighedsrådets offentlige møder.

Link til venstre leder til en side med foldere for et års menighedsrådsmøder (MR-møder). Der er en folder for hvert møde, og dokumenterne er forsøgt placeret i folderen i rækkefølgen: dagsorden, bilag til mødet og referat.

Her i begyndelsen af 2012 er dokumenter fra dette års menighedsrådsmøder samt dokumenter vedørende møder i 2011, 2010 og 2009 tilgængelige plus dokumenter fra nogle af møderne i 2008. Dokumenterne er alene til personligt brug.

Spørgsmål omkring dokumenterne kan rettes til menighedsrådets formand ved at sende en e-post til formand@slangerupkirke.net.

Hjemmesiden gør også dokumenterne tilgængelige for andre interesserede, som medlemmer af andre menighedsråd og  de kirkelige myndigheder (provsti, stift og ministerium).