2009 MR-møder

På denne side har du adgang til dagsorden, de fleste bilag og referater fra offentlige menighedsrådsmøder i Slangerup Sogn. Alle dokumenter er tilgængelige som PDF-filer, så du skal have Adobe Acrobat Reader, Evince eller tilsvarende program installeret på din computer for at læse dokumenterne.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
Formandens årsberetning for 2008.  315 Kb v. 2 28. maj 2010 04.10 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Organistens udkast til plan for det kommende års koncerter.  77 Kb v. 2 28. maj 2010 04.10 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Organistens forslag til et nyt regelmæssig arrangement.  66 Kb v. 2 28. maj 2010 04.10 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Brev fra PUV vedrørende genopbygning af Kingos Minde.  56 Kb v. 2 28. maj 2010 04.10 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
KHS Arkitekters oversigtsplan vedrørende Kingos Minde.  678 Kb v. 2 28. maj 2010 04.10 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
KHS Arkitekters lyskasseskitser.  1076 Kb v. 2 28. maj 2010 04.10 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Vedtægt for kontaktpersonen.  61 Kb v. 2 28. maj 2010 04.10 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Vedtægt for kirkeværgen.  42 Kb v. 2 28. maj 2010 04.10 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Forretningsorden for menighedsrådet.  108 Kb v. 2 28. maj 2010 04.15 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde i november 2008.  149 Kb v. 2 28. maj 2010 04.15 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af konstituerende møde i november 2008.  85 Kb v. 2 28. maj 2010 04.15 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Godkendt årsbudget 2009 for Slangerup Kirkekasse.  985 Kb v. 2 28. maj 2010 04.15 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Udtjent udstyr på kirkekontoret.  53 Kb v. 2 28. maj 2010 04.15 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Indkaldelse til provstiudvalgsvalg.  421 Kb v. 2 28. maj 2010 04.15 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 19. januar 2008.  112 Kb v. 2 28. maj 2010 04.10 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde den 19. januar 2009.  151 Kb v. 2 28. maj 2010 04.15 Ukendt bruger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
Budgetrapport for 4.kvartal 2008 for Slangerup Kirkekasse.  492 Kb v. 2 28. maj 2010 03.55 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Brev fra Arkitekterne AAV vedrørende vognhus til materialgården.  59 Kb v. 2 28. maj 2010 03.55 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
E-post fra PUV vedrørende udformning af lyskasse omkring nyt sognecenter.  54 Kb v. 2 28. maj 2010 03.55 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
KHS Arkitekters skitser af lyskasse.  1076 Kb v. 2 28. maj 2010 03.55 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af forretningsudvalgsmøde i februar 2009.  42 Kb v. 2 28. maj 2010 03.55 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde i januar 2009.  151 Kb v. 2 28. maj 2010 03.55 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Information om kurser arrangeret af Distriksforeningen Frederiksborg.  114 Kb v. 2 28. maj 2010 03.55 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af KKU møde i december 2008.  70 Kb v. 2 28. maj 2010 03.55 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af KKU møde i januar 2009.  69 Kb v. 2 28. maj 2010 03.55 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde den 17. februar 2009.  97 Kb v. 2 28. maj 2010 03.55 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde den 17. februar 2009.  561 Kb v. 2 28. maj 2010 03.56 Ukendt bruger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
Udkast til årsregnskab 2008 for Slangerup Kirkekasse.  1073 Kb v. 2 28. maj 2010 03.41 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Billede af maleri af Christina Christensen, som tænkes ophængt i våbenhuset.  116 Kb v. 2 28. maj 2010 03.41 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Billede af maleri af Christina Christensen som tænkes ophængt i våbenhuset.  110 Kb v. 2 28. maj 2010 03.41 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Projekt til udvidelse af Slangerup Ny Kirkegård.  2822 Kb v. 2 28. maj 2010 03.44 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde i februar 2009.  561 Kb v. 2 28. maj 2010 03.41 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af forretningsudvalgsmøde.  42 Kb v. 2 28. maj 2010 03.41 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Postliste  48 Kb v. 2 28. maj 2010 03.41 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde den 18. marts 2009.  102 Kb v. 2 28. maj 2010 03.41 Ukendt bruger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
Udmelding af foreløbige budgetrammer for 2010 fra PUV.  553 Kb v. 2 28. maj 2010 03.32 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Tilbud fra Kaels El & Data om etablering af belysning fra Kirketorvet til Slangerup Kirkegård.  965 Kb v. 2 28. maj 2010 03.32 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Notat fra kirkeværge vedrørende møde med Charlotte Skibsted.  79 Kb v. 2 28. maj 2010 03.32 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Notat fra graver vedrørende Charlotte Skibsteds projekt.  74 Kb v. 2 28. maj 2010 03.34 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Projekt til etablering af flere urnegravpladser på Slangerup Ny Kirkegård.  472 Kb v. 2 28. maj 2010 03.32 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde i marts 2009.  102 Kb v. 2 28. maj 2010 03.32 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af forretningsudvalgsmøde.  42 Kb v. 2 28. maj 2010 03.32 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Postliste  47 Kb v. 2 28. maj 2010 03.32 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 16. april 2009.  106 Kb v. 2 28. maj 2010 03.32 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde den 16. april 2009.  99 Kb v. 2 28. maj 2010 03.34 Ukendt bruger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
Budgetrapport for 1. kvartal 2009 for Slangerup Kirkekasse.  495 Kb v. 2 28. maj 2010 02.57 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Regnskabsførerens bemærkninger til budgetrapporten for 1.kvatal 2009.  239 Kb v. 2 28. maj 2010 02.57 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Notat fra kirkeværge om jordforbedring.  84 Kb v. 2 28. maj 2010 02.57 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
  936 Kb v. 2 28. maj 2010 02.57 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
  862 Kb v. 2 28. maj 2010 02.57 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Udkast til vedtægter for Slangerup Sogns Menighedspleje.  49 Kb v. 2 28. maj 2010 02.57 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Revideret udkast til lokalplan nr. 026 vedrørende Kingos Minde.  2572 Kb v. 2 28. maj 2010 03.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde i april 2009.  99 Kb v. 2 28. maj 2010 03.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Postliste.  49 Kb v. 2 28. maj 2010 03.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Brev fra Helsingør Stift vedrørende kirkens navn.  44 Kb v. 2 28. maj 2010 03.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Årsregnskab 2008 for Slangerup Kirkekasse.  1131 Kb v. 2 28. maj 2010 03.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Årsbudget 2010 for Slangerup Kirkekasse.  799 Kb v. 2 28. maj 2010 03.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 18. maj 2009.  105 Kb v. 2 28. maj 2010 02.57 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 18. maj 2010.  96 Kb v. 2 28. maj 2010 03.17 Ukendt bruger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
Notat om oprettelse af lokal menighedspleje i Slangerup Sogn.  49 Kb v. 3 28. maj 2010 01.49 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referaf af offentligt menighedsrådsmøde i maj 2009.  96 Kb v. 3 28. maj 2010 01.51 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Postliste for Slangerup Menighedsråd.  51 Kb v. 3 28. maj 2010 01.51 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af forretningsudvalgsmøde i juni 2009.  42 Kb v. 3 28. maj 2010 01.51 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af aktivitetsudvalgsmøde.  216 Kb v. 3 28. maj 2010 01.53 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Dagsorden for offentligt menighedrådsmøde i Slangerup Sogn den 15. juni 2009.  87 Kb v. 3 28. maj 2010 01.49 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 15. juni 2009.  92 Kb v. 4 28. maj 2010 01.53 Ukendt bruger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
Regnskabsførerens kommentarer til budgetrapport for 2.kvartal 2009.  217 Kb v. 3 25. mar. 2010 00.56 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af aktivitetsudvalgsmøde den 3. juni 2009.  216 Kb v. 3 25. mar. 2010 00.56 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Helsingør Stift udtalelse om lokalplan nr. 026 i Frederikssund Kommune.  1588 Kb v. 3 25. mar. 2010 00.56 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 15. juni 2009.  92 Kb v. 3 25. mar. 2010 00.56 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Brev fra Stig Colbjørn Nielsen, Jordhøj Smedje vedr mobilt kors og symboler i dette.  142 Kb v. 3 25. mar. 2010 00.56 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 19. august 2009.  93 Kb v. 3 25. mar. 2010 00.56 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 19. august 2009.  109 Kb v. 3 25. mar. 2010 00.59 Ukendt bruger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 19. august 2009.  109 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.06 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Anmodning fra Slangerup Jazz Klub om lån af kirken til en jazzkoncert.  117 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.06 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af Kirke- og Kirkegårdsudvalgsmøde den 10. august 2009.  41 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.06 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 17. september 2009.  85 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.06 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 17. september 2009.  104 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.06 Ukendt bruger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
Referat af offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 17. september 2009.  104 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
2. udkast til Årsbudget 2010 for Slangerup Kirkekasse.  99 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Referat af stiftende generalforsamling i Slangerup Sogns Menighedspleje.  53 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Brev fra formanden for Jørlunde Menighedsråd om samarbejde.  423 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
E-Post om samarbejde med Jørlunde Sogn.  102 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
E-Post om sognesamarbejde.  99 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Ansøgning fra APA om brug af kirken i forbindelse med kurser i 2010.  75 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Invitation fra teologisk konsulent vedrørende Stiftsdag 2009.  600 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.17 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 19. oktober 2009.  92 Kb v. 3 25. mar. 2010 01.17 Ukendt bruger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
Referat af ekstraordinært menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 1. oktober 2009.  67 Kb v. 3 24. mar. 2010 04.59 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Brev fra Biskoppen over Helsingør Stift vedrørende ringning med kirkeklokkerne den 13. december 2009.  71 Kb v. 3 24. mar. 2010 04.59 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Brev fra Niels Jensen til Slangerup Menighedsråd vedrørende villighed til at blive valgt til formand.  162 Kb v. 3 24. mar. 2010 04.59 Ukendt bruger
Ċ
Se Download
Dagsorden for ordinært menighedsrådsmøde i Slangerup Sogn den 18. november 2009.  121 Kb v. 3 24. mar. 2010 04.59 Ukendt bruger
Comments